top of page

Algemene voorwaarden plugX GmbH

 

Algemene principes

Deze algemene voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op het gebruik van de door plugX aangeboden diensten en producten en alle content op het plugX-platform (app en webportaal). Bovendien regelen deze AV het sluiten, de inhoud en de uitvoering van contracten voor diensten en producten, in het bijzonder planningsdiensten, adviesdiensten, studies, monitoring, technische diensten en andere diensten van opdrachtaard die door plugX GmbH voor de klant worden uitgevoerd. De AV zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op stations van partnernetwerken die via het plugX-platform worden benaderd. Raadpleeg de relevante voorwaarden van de partnernetwerken. plugX wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het gebruik van laadstations van partnernetwerken, dit omvat ook het gebruik van RFID-kaarten, laadsleutels, NFC-media en apps van derden. Daarnaast is het koppelen van een plugX-account met RFID- of NFC-media op eigen risico. plugX GmbH kan de voorwaarden van de Diensten van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden van kracht na het plaatsen van de relevante bijgewerkte Voorwaarden hier. Uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Services na deze plaatsing betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Als de gewijzigde voorwaarden worden afgewezen, behoudt plugX GmbH zich het recht voor om de contractuele relatie met de betreffende gebruiker onmiddellijk te beëindigen. Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie in verband met de Diensten is in overeenstemming met het Privacybeleid van plugX. De actuele versie is te vinden op de plugX website. Houd er rekening mee dat als er een klacht, rechtszaak of geschil is waarbij u en een derde partij betrokken zijn, plugX een claimbehandelaar of verzekeraar alle benodigde informatie kan verstrekken (inclusief uw contactgegevens) en die informatie of gegevens voor het oplossen van de klacht, rechtszaak of conflict . Alle andere verklaringen en reclamemateriaal van plugX GmbH zijn niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid.

 

Diensten

De Diensten omvatten een technologieplatform dat gebruikers van de mobiele applicaties of websites van plugX als onderdeel van de Diensten in staat stelt oplaadstations voor elektrische auto's te gebruiken die door onafhankelijke derden worden geleverd of door plugX gefabriceerde modules om stroombronnen aan te sluiten. plugX GmbH biedt alleen eigen laadstations aan voor laadprocessen als uitzondering voor reclame- of testdoeleinden. E-laadstations worden over het algemeen aangeboden en geëxploiteerd door onafhankelijke derde aanbieders die niet in dienst zijn van plugX of een aan plugX gelieerd bedrijf.

 

 

Het plugX-platform

Het plugX-platform (web en app) kan met name:

- eigenaren van laadpunten melden hun laadpunten aan voor verhuur;

- Chauffeurs zoeken en activeren laadstations of doen reserveringsaanvragen bij stationseigenaren;

- activeer en deactiveer beschikbare of gereserveerde laadstations met de plugX app;

- Laadprocessen afhandelen tussen de stationseigenaar en de bestuurder van de e-car (via Stripe).

 

PlugX behoudt zich het recht voor om de op het platform ter beschikking gestelde gebruiksmogelijkheden en content alsook de functies uit te breiden of te beperken en bepaalde functionaliteiten alleen via de website of alleen via de plugX app beschikbaar te stellen. PlugX kan het gebruik als zodanig of afzonderlijke elementen daarvan koppelen aan het voldoen aan bepaalde eisen of aanvullende informatie.

 

Softwarelicentie

Afhankelijk van uw naleving van deze Voorwaarden, verleent plugX u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om: (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Applicaties op uw eigen apparaat in verband met het gebruik van de Diensten; en (ii) toegang tot en gebruik van alle inhoud, informatie en gerelateerde materialen die via de Service beschikbaar worden gesteld. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan plugX. Voor wat betreft garantie, vrijwaring en aansprakelijkheid wordt verwezen naar artikel 7. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de programmatuur.

 

beperkingen

U mag niet: (I) auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen van enig deel van de Services verwijderen; (II) reproduceren, wijzigen, afgeleide werken maken van, distribueren, licentiëren, verhuren, verkopen, doorverkopen, verzenden, openbaar weergeven of opnemen van de Services zonder de uitdrukkelijke toestemming van plugX

bottom of page